Hoffwn edrych ar y Gofrestr o Ymarferwyr Addysg fel