Aelod o'r Cyhoedd

Gorchmynion Disgyblu

Gorchmynion Disgyblu Byw a Chyfyngiadau ar Gyflogaeth

Isod rhestrir ymarferwyr â gorchymyn disgyblu a osodwyd gan y Cyngor y Gweithlu Addysg (gynt CyngACC)