Chwilio am Ymarferydd

Rhowch eich manylion isod.

Adnewyddu ffi 2020-21
Er mwyn cadw eich cofrestriad ar gyfer y flwyddyn newydd, mae angen i'r ffioedd gael eu talu erbyn 31 Mawrth. Os ydych yn gyflogedig ar gytundeb tymor byr, parhaol, neu dros dro (NID FEL YMARFERYDD CYFLENWI) dylai'r ffi cofrestru gael ei ddidynnu yn awtomatig o'ch cyflog gan eich cyflogwr.

Os nad ydych wedi eich cyflogi ar sail barhaol neu dros dro, gallwch dalu drwy ddefnyddio cerdyn debyd isod.
Mae pob maes sydd wedi nodi â * yn angenrheidiol
Yn ôl i wefan CGA