Chwilio am Ymarferydd

Rhowch eich manylion isod.

Adnewyddu ffi 2020-21

Byddwch wedi derbyn gohebiaeth gennym yn egluro bod eich statws cofrestru wedi’i ddiwygio i ‘adnewyddu yn yr arfaeth’ fel rhan o’n hymrwymiad i sicrhau nad oedd unrhyw unigolyn cofrestredig dan anfantais o ganlyniad i oblygiadau COVID-19 ar eich incwm a’ch gallu i weithio.

Er mwyn cadw eich statws cofrestru ar gyfer 2020-21 a bod yn gymwys i ail gychwyn gwaith bydd angen i chi dalu’ch ffi trwy gwblhau’r manylion isod a symud ymlaen i daliad.

Sylwch na fydd cyflogwyr yn gallu cynnig gwaith i chi nes bod eich ffi wedi’i thalu a bod eich statws wedi’i diweddaru i gadarnhau hynny. Ar ôl i’r taliad gael ei gydymffurfio byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau bod eich adnewyddiad wedi’i gwblhau.

Mae pob maes sydd wedi nodi â * yn angenrheidiol
Yn ôl i wefan CGA