Ymarferydd

Rhowch eich manylion isod.


Adnewyddu ffi 2024-25
Mae ffioedd adnewyddu yn daladwy erbyn 31 Mawrth, Os ydych chi'n gyflogedig ar gontract tymor byr parhaol neu dros dro (NID CYFLENWI) does dim angen i chi dalu'ch ffi yma, bydd eich cyflogwr yn ei ddidynnu o'ch cyflog ym mis Mawrth a'i anfon atom yn uniongyrchol. Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol iddynt drosglwyddo'ch ffi atom yn y ffordd honno.

Os nad ydych wedi eich cyflogi ar sail barhaol neu dros dro, gallwch dalu drwy ddefnyddio cerdyn debyd isod.
Mae pob maes sydd wedi nodi â * yn angenrheidiol
Yn ôl i wefan CGA